Bài tập 8 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (-3 ; 0), B (3 ; 0), C(4 ; 0).

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (-3 ; 0), B (3 ; 0), C(4 ; 0).

a) Em có nhận xét gì về các điểm A, B, C ?

b) Em hãy cho biết một điểm bất kì trên trục hoành có tung tung độ bằng bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

 

a)Ba điểm A, B, C cùng nằm trên trục hoành.

b) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close