Bài tập 8 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (-3 ; 0), B (3 ; 0), C(4 ; 0).

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A (-3 ; 0), B (3 ; 0), C(4 ; 0).

a) Em có nhận xét gì về các điểm A, B, C ?

b) Em hãy cho biết một điểm bất kì trên trục hoành có tung tung độ bằng bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

 

a)Ba điểm A, B, C cùng nằm trên trục hoành.

b) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close