Bài tập 4 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - 2{x^2}\) . Hãy tính: \(f\left( { - 3} \right);\,\,f\left( { - 2} \right);f\left( { - 1} \right);\,\,f\left( 0 \right);\,\,f\left( 1 \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & y = f(x) =  - 2{x^2}  \cr  & f( - 3) =  - 2{( - 3)^2} =  - 2.9 =  - 18  \cr  & f( - 2) =  - 2.{( - 2)^2} =  - 2.4 =  - 8  \cr  & f( - 1) =  - 2.{( - 1)^2} =  - 2.1 =  - 2  \cr  & f(0) =  - {2.0^2} = 0  \cr  & f(1) =  - {2.1^2} =  - 2 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close