Bài tập 2 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {3 \over {2x}}\)

a) Tính \(f\left( {{1 \over 2}} \right);\,\,f\left( 3 \right)\)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-2

-1

\( - {1 \over 2}\)

\({1 \over 2}\)

1

2

\(f\left( x \right) = {3 \over {2x}}\)

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)y = f(x) = {3 \over {2x}}  \cr  & f\left( {{1 \over 2}} \right) = {3 \over {2.{1 \over 2}}} = {3 \over 1} = 3  \cr  & f(3) = {3 \over {2.3}} = {1 \over 2} \cr} \)

b)

x

-2

-1

\( - {1 \over 2}\)

\({1 \over 2}\)

1

2

\(f\left( x \right) = {3 \over {2x}}\)

\({{ - 3} \over 4}\)

\( - 1{1 \over 2}\)

-3

3

\(1{1 \over 2}\)

\({3 \over 4}\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close