Bài tập 1 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập a) Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, BC = 7 cm, AC = 6 cm. So sánh các góc của tam giác ABC.

Quảng cáo

Đề bài

a) Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, BC = 7 cm, AC = 6 cm. So sánh các góc của tam giác ABC.

b) Cho tam giác ABC có \(\widehat A = {50^o},\,\,\widehat C = {50^o}.\) So sánh các cạnh của tam giác ABC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lí quan hệ cạnh và góc đối diện trong tam giác

Lời giải chi tiết

a) ∆ABC có: AB < AC < BC (vì 4cm < 6cm < 7cm)

\( \Rightarrow \widehat C < \widehat B < \widehat A\) (quan hệ cạnh và góc đối diện trong tam giác )

b) \(\widehat B + \widehat C + \widehat A = 180^\circ\) (tổng 3 góc trong ∆ABC)

\(\widehat B + 50^\circ  + 50^\circ  = 180^\circ  \Rightarrow \widehat B = 80^\circ\)

∆ABC có \(\widehat A = \widehat C < \widehat B\) (vì 50⁰ = 50⁰ < 80⁰)

=> BC = AB < AC (quan hệ cạnh và góc đối diện trong tam giác)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close