Bài tập 4 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tam giác ABC vuông tại A

Quảng cáo

Đề bài

Tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của \(\widehat B\) cắt AC ở D. So sánh độ dài AD và DC.

Lời giải chi tiết

 

Vẽ \(DE \bot BC\) tại E.

Xét ∆ABD vuông tại A và ∆EBD vuông tại E có: BD (cạnh chung), \(\widehat {ABD} = \widehat {EBD}\) (BD là tia phân giác góc B)

Do đó ∆ABD = ∆EBD (cạnh huyền – góc nhọn) => AD = ED

∆ECD vuông tại E \( \Rightarrow \widehat {CED}\) là góc lớn nhất trong ba góc

=> DC là cạnh lớn nhất trong ba cạnh => DC > ED

Vậy DC > AD.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close