Bài tập 2 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC có \(\widehat A = {100^o},\,\,\widehat B = {40^o}.\)

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC.

b) Tam giác ABC là tam giác gì ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

a) ∆ABC có: \(\widehat C + \widehat A + \widehat B = 180^\circ\) (tổng ba góc trong tam giác)

\(\widehat C + 100^\circ  + 40^\circ  = 180^\circ  \Rightarrow \widehat C = 40^\circ\)

∆ABC có: \(\widehat B = \widehat C < \widehat A\) (vì 40⁰ = 40⁰ < 100⁰)

=> AC = AB < BC (định lí cạnh đối diện với góc lớn hơn)

Vậy cạnh lớn nhất của tam giác ABC là BC.

b) AC = AB => ∆ABC cân tại A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close