Bài tập 3 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A có \(\widehat B = {45^o}\)

a) So sánh các cạnh của tam giác ABC.

b) Lấy điểm K bất kì thuộc đoạn thẳng AC. So sánh độ dài các cạnh BK, BC.

Lời giải chi tiết

a) ∆ABC vuông tại A (gt) \( \Rightarrow \widehat B + \widehat C = 90^\circ\)

Mà \(\widehat B > 45^\circ  \Rightarrow \widehat C < 45^\circ\)

Do đó \(\widehat C < \widehat B < \widehat A\)

∆ABC có \(\widehat C < \widehat B < \widehat A\) => AB < AC < BC (định lí cạnh đối diện với góc lớn hơn)

b) Ta có \(\widehat {BKC} > \widehat {BAK}(\widehat {BKC}\) là góc ngoài của tam giác ABK)

∆BKC có \(\widehat {BKC} > 90^\circ  \Rightarrow \widehat {BKC}\) là góc lớn nhất trong ba góc

=> BC là cạnh lớn nhất trong ba cạnh.

Vậy BC > BK.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close