Bài tập 1 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ? Nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

Quảng cáo

Đề bài

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ? Nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a)

x

-3

-2

-1

\( - {1 \over 2}\)

\( - {1 \over 3}\)

\({1 \over 3}\)

\({1 \over 2}\)

1

y

10

5

2

\({5 \over 4}\)

\({{10} \over 9}\)

\({{10} \over 9}\)

\({5 \over 4}\)

2

 

b)

x

0

1

2

3

3

4

5

6

y

1

2

3

4

5

6

7

8

Lời giải chi tiết

a)Ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y. Vậy đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Ta thấy ứng với giá trị của x = 3 ta nhận được hai giá trị tương ứng của y là y = 4 và y = 5. Vậy đại lượng y không phai là hàm số của đại lượng x.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close