Bài C8 trang 10 SGK Vật lí 8

Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc hết 30 phút.

Quảng cáo

Đề bài

Một người đi bộ với vận tốc \(4km/h\). Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là \(30\) phút.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đổi đơn vị thời gian: \(\text{a phút}=\dfrac{a}{60}\text{giờ}\) ( Do \(\text{1 giờ = 60 phút}\))

+ Công thức tính vận tốc: \(v = \displaystyle{s \over t} \Rightarrow s = vt\)

trong đó: s là độ dài quãng đường đi được, t là thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

v=4km/h

t=30 phút

s=?

Lời giải

Ta có:

+ Thời gian người đó đi từ nhà đến nơi làm việc: \(t = \text{30 phút} = \displaystyle{{30} \over {60}}\text{giờ} = \displaystyle{1 \over 2}\text{giờ}\)

+ Vận tốc của người đó: \(v = 4 km/h\) ;

Lại có: \(v = \displaystyle{s \over t} \Rightarrow s = vt\)

Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc: \(s = v.t = 4.\displaystyle{1 \over 2} = 2km\)

Chú ý: Xét đơn vị của vận tốc để quy đổi đơn vị của quãng đường và thời gian tương ứng

+ Đơn vị của vận tốc \(km/h\) tương ứng với đơn vị quãng đường là \(km\) và đơn vị của thời gian là \(h\) (giờ)

+ Đơn vị của vận tốc \(m/s\) tương ứng với đơn vị quãng đường là \(m\) và đơn vị của thời gian là \(s\) (giây)

+ ...

Loigiaihay.com

 • Bài C7 trang 10 SGK Vật lí 8

  Giải bài C7 trang 10 SGK Vật lí 8. Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

 • Bài C6 trang 10 SGK Vật lí 8

  Giải bài C6 trang 10 SGK Vật lí 8. Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81 km...

 • Bài C5 trang 9 SGK Vật lí 8

  a) Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h ; của một tàu hỏa là 10m/s. Điều đó cho biết gì ?

 • Bài C4 trang 9 SGK Vật lí 8

  Giải bài C4 trang 9 SGK Vật lí 8. Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong các chỗ trống bảng 2.2

 • Bài C3 trang 9 SGK Vật lí 8

  Giải bài C3 trang 9 SGK Vật lí 8. Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close