Bài C6 trang 10 SGK Vật lí 8

Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81 km...

Quảng cáo

Đề bài

Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s và so sánh số đo vận tốc của tàu tính bằng các đơn vị trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính vận tốc: \(v = \displaystyle{s \over t}\)

trong đó: s là quãng đường đi được, t là thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết

+ Ta có: \(s = 81km; \;t = 1,5h\)

Vận tốc của tàu tính theo \(km/h\) là: \(v = \displaystyle{{81} \over {1,5}} = 54\,km/h \)

+ Chuyển \(km/h \to m/s\)

- Cách 1:

Đổi \(81km = 81000m\); \(1,5h = 1,5.3600\;s=5400s\)

Vận tốc của tàu tính theo m/s là: \(\displaystyle{{81000} \over {5400}} = 15\,m/s\)

- Cách 2: 

Ta có: \(1km/h=\dfrac{1}{3,6}m/s\) 

Suy ra: \(54km/h=\dfrac{54}{3,6}m/s=15m/s\)

*So sánh: Số đo vận tốc của tàu tính bằng km/h và m/s là bằng nhau: 54 km/h = 15m/s.

=> Nhận xét: Chỉ so sánh số đo vận tốc khi quy về cùng một đơn vị vận tốc, do đó \(54> 15\) không có nghĩa là vận tốc khác nhau.

Loigiaihay.com

 • Bài C7 trang 10 SGK Vật lí 8

  Giải bài C7 trang 10 SGK Vật lí 8. Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

 • Bài C8 trang 10 SGK Vật lí 8

  Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc hết 30 phút.

 • Bài C5 trang 9 SGK Vật lí 8

  a) Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của một người đi xe đạp là 10,8 km/h ; của một tàu hỏa là 10m/s. Điều đó cho biết gì ?

 • Bài C4 trang 9 SGK Vật lí 8

  Giải bài C4 trang 9 SGK Vật lí 8. Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong các chỗ trống bảng 2.2

 • Bài C3 trang 9 SGK Vật lí 8

  Giải bài C3 trang 9 SGK Vật lí 8. Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close