Bài C3 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0.

Quảng cáo

Hãy tìm hai ví dụ trong đó có lực tác dụng nhưng công thực hiện bằng 0.

Giải:

Khi vật chuyển động trên mặt phẳng ngang thì trọng lực và phản lực của mặt ngang tác dụng lên vật không thực hiện công:

\((A = P.S.c{\rm{os}}\alpha {\rm{ = P}}{\rm{.S}}{\rm{.cos9}}{{\rm{0}}^0} = 0).\)

Đẩy bàn theo phương ngang nhưng bàn không chuyển động được thì lực đẩy không thực hiện công.

\((A = F.S.\cos \alpha  = F.0.cos\alpha  = 0).\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 33: Công và công suất
Gửi bài