Bài C1 trang 155 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Tục ngữ có câu: Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?

Quảng cáo

Tục ngữ có câu:

Của một đồng, công một nén . Khái niệm công này có phải là công cơ học không? Tại sao?

Giải

Từ “công” trong câu “Của một đồng, công một nén” không phải là công cơ học.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 33: Công và công suất
Gửi bài