Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm giá trị của đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giá trị của đa thức

          \(P = 2xy + 4{x^2}y - 3x\)

Tại x = 1 và y = 2.

Lời giải chi tiết

Thay x = 1 và y = 2 vào đa thức

P = 2xy + 4x2y – 3x.

Ta có: P = 2.1.2 + 4.12.2 – 3.1 = 9

Vậy giá trị của biểu thức P tại x = 1 và y=2 là 9.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close