Bài 11 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức \(P\left( x \right) = {x^4} - {x^3} + {x^2} - x\). Số nào trong ba số -1; 1; 2 là nghiệm của P(x) ?

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & P\left( x \right) = {x^4} - {x^3} + {x^2} - x  \cr  & P\left( { - 1} \right) = {( - 1)^4} - {( - 1)^3} + {( - 1)^2} - ( - 1) = 4  \cr  & P\left( 1 \right) = {1^4} - {1^3} + {1^2} - 1 = 0  \cr  & P\left( 2 \right) = {2^4} - {2^3} + {2^2} - 2 = 10 \cr}\)

Đa thức \(P\left( x \right) = {x^4} - {x^3} + {x^2} - x\) có nghiệm là x = 1 vì P(1) = 0

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close