Bài 12 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 4x – 1.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 4x – 1.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & P(x) = 0  \cr  &  \Rightarrow 4x - 1 = 0  \cr  &  \Rightarrow 4x = 1  \cr  &  \Rightarrow x = {1 \over 4} \cr}\)

Vậy nghiệm của đa thức P(x) = 4x – 1 là \({1 \over 4}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close