Bài 13 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Tìm nghiệm của đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Tìm nghiệm của đa thức \(Q(y) = 16 - {y^2}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & Q(y) = 0  \cr  &  \Rightarrow 16 - {y^2} = 0  \cr  &  \Rightarrow {y^2} = 16  \cr  &  \Rightarrow {y^2} = {4^2} \cr} \)

=> y = -4 hoặc y = 4

Vậy nghiệm của đa thức Q(y) = 16 – y2 là 4 và -4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close