Bài 14 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức \(P\left( x \right) = 2{x^3} - 4x + 1\). Hãy tìm đa thức Q(x) sao cho

\(P(x) + Q(x) = 3{x^2} - 7x + 4\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & P(x) + Q(x) = 3{x^2} - 7x + 4  \cr  & Q(x) = 3{x^2} - 7x + 4 - P(x)  \cr  & Q(x) = 3{x^2} - 7x + 4 - (2{x^3} - 4x + 1)  \cr  & Q(x) = 3{x^2} - 7x + 4 - 2{x^3} + 4x - 1  \cr  & Q(x) = 3{x^2} + ( - 7x + 4x) + (4 - 1) - 2{x^3}  \cr  & Q(x) = 3{x^2} - 3x + 3 - 2{x^3} \cr}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close