Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sắp xếp đa thức

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp đa thức \(A\left( x \right) =  - 1 + {x^3} - {x^2} + 3{x^5}\)  theo lũy thừa giảm dần của biến và chỉ ra hệ số tự do của đa thức này.

Lời giải chi tiết

Đa thức \(A\left( x \right) =  - 1 + {x^3} - {x^2} + 3{x^5}\) khi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến là: \(A\left( x \right) = 3{x^5} + {x^3} - {x^2} - 1\)

Hệ số tự do của đa thức này là -1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close