Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Viết đa thức một biến có hai nghiệm là 1 và 2.

Quảng cáo

Đề bài

Viết đa thức một biến có hai nghiệm là 1 và 2.

Lời giải chi tiết

Đa thức một biến có hai nghiệm là 1 và 2 là: x2 – 3x + 2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close