Bài 8 trang 129 SGK Hóa học 12

Điện phân Al2O3 nóng chảy...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Điện phân Al2Onóng chảy với dòng điện cường độ 9,56A trong khoảng thời gian 3000 giây, thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là.

A. 60%.                                                            B. 70%.

C. 80%.                                                            D. 90%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định luật Faraday

\({m} = {{AIt} \over {nF}} \)

Với m- khối lượng nhôm thu được ở điện cực

A- Nguyên tử khối của nhôm = 27 g/mol

I - Cường độ dòng điện

t - Thời gian điện phân

n - số electron của nhôm nhường

F - Hằng số Faraday (F = 96500).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Theo định luật Faraday khối lượng nhôm thu được là:

\({m_{Al}} = {{AIt} \over {nF}} = {{27.9,65.3000} \over {96500.3}} = 2,7(g)\)

Hiệu suất phản ứng là:

\(H = {{2,16} \over {2,7}}.100\%  = 80\% \)

Đáp án C

loigiaihay.com

Quảng cáo
close