Bài 3 trang 128 SGK Hóa học 12

Phát biểu nào sau đây là đúng...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.

C. Al2O3 là một oxit trung tính.

D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết nhôm và hợp chất Tại đây

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

A. Sai vì Al tác dụng với cả dung dịch axit và dung dịch bazơ nhưng không được gọi là kim loại lưỡng tính

B. Sai vì không có khái niệm bazơ lưỡng tính

C. Sai vì Al2Olà một oxit lưỡng tính

D. Đúng 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close