Bài 7 trang 129 SGK Hóa học 12

Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al, Ca, Fe...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có 4 mẫu kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được tối đa là bao nhiêu?

A. 1.                                                           B. 2.

C. 3.                                                           D. 4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hiện tượng khác nhau của các kim loại khi phản ứng với nước ( khí thoát ra, màu sắc dung dịch) => nhận biết ra kim loại.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Chỉ dùng nước, có thể nhận biết được cả 4 kim loại.

Cho 4 kim loại vào nước:

-Kim loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được trong suốt là Na.

  2Na + 2H2O→ 2NaOH + H2

-Kim loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được vẩn đục là Ca vì tạo ra Ca(OH)2 ít tan.

 Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

- Dùng dung dịch NaOH thu được cho tác dụng với 2 kim loại còn lại. Kim loại nào tan được và giải phóng ra khí là Al, kim loại không phản ứng là Fe.

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close