Bài 7 trang 168 SGK Hóa học 9

Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, H2O, N2...

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(CO_2, H_2O, N_2\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, caosu, protein.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sản phẩm thu được gồm những chất nào, có nguyên tố nào => chất ban đầu phải có những nguyên tố đó.

Lời giải chi tiết

Chất X là protein.

Vì thành phần phân tử của tinh bột, benzen, chất béo và cao su chỉ gồm các nguyên tố C, H và O (có thể có O) nên khi đốt cháy sản phẩm cháy chỉ gồm \( {CO_{2}}\) và \( {H_{2}O}\).

Còn thành phần phân tử của protein ngoài C, H, O còn có N nên khi đốt cháy protein ngoài sản phẩm là \( {CO_{2}}\) và \( {H_{2}O}\) còn thu được \( {N_{2}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close