Bài 5 trang 89 SGK Hoá học 12

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau

Quảng cáo

Đề bài

Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4(đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là

A. 3.            B. 4.            C. 5.               D. 6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ tính chất hóa học của kim loại 

Lời giải chi tiết

Fe tác dụng với các chất tạo muối Fe (II) là:FeCl3, CuSO4, Pb(NO3)2,HCl. 

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb↓

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

=> Có tất cả 4 trường hợp tạo muối Fe(II)

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài