Bài 6 trang 89 SGK Hoá học 12

Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe

Quảng cáo

Đề bài

Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 33,95 gam              B. 35,20 gam            

C. 39,35 gam              D. 35,39 gam

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi nFe = x (mol) => nAl = 2nFe = 2x (mol)

Bảo toàn khối lượng => 56x + 2x. 27 = 5,5

                                  => x = ?

Viết PTHH có xảy ra theo thứ tự:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓         (1)

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)2+ 3Ag↓          (2)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag↓  (3)

Tính toán theo PTHH (1), (2), (3)

rắn = mAg↓ + mKL dư

 

Lời giải chi tiết

Gọi nFe = x (mol) => nAl = 2nFe = 2x (mol)

Bảo toàn khối lượng => 56x + 2x. 27 = 5,5

                             => x = 0,05 (mol)

=> nFe = 0,05 (mol) => nAl = 0,1 (mol)

nAgNO3 = 0,3.1 = 0,3 (mol)

Viết PTHH có xảy ra theo thứ tự:

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag↓         (1)

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag↓          (2)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag↓  (3)

nAl = 0,1 (mol); nAgNO3 = 0,3 (mol) => chỉ xảy ra phản ứng (1). Không xảy ra phản ứng (2) và (3)

=> m rắn = mAg↓ + mFe dư

               = 0,1.3.108 + 0,05.56 

               = 35,2 (g)

Đáp án B

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 89 SGK Hoá học 12

  Giải bài 7 trang 89 SGK Hoá học 12. Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai trường hợp sau đây:

 • Bài 8 trang 89 SGK Hoá học 12

  Giải bài 8 trang 89 SGK Hoá học 12. Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi

 • Bài 5 trang 89 SGK Hoá học 12

  Giải bài 5 trang 89 SGK Hoá học 12. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau

 • Bài 4 trang 89 SGK Hoá học 12

  Giải bài 4 trang 89 SGK Hoá học 12. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.

 • Bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12

  Giải bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

Quảng cáo
close