Bài 5 trang 73 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 73 SGK Hóa học 12. Phân tử khối trung bình....

Quảng cáo

Đề bài

Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000.

Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Lời giải chi tiết

- Poli(hexametylen ađipamit):

(NH –[CH2]6 –NH – CO- [CH2]4- CO)n

n = \(\frac{30 000}{226}\) = 132

- Cao su tự nhiên:

n = \(\frac{105 000}{68}\)  = 1544

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14. Vật liệu polime
Gửi bài tập - Có ngay lời giải