Bài 3 trang 72 SGK Hóa học 12

Có những điểm gì giống nhau và khác nhau

Quảng cáo

Đề bài

a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

xem lại lý thuyết về vật liệu polime tại đây

Lời giải chi tiết

a) Giống nhau về thành phần: đều có thành phần là polime.

Khác nhau về tính chất:
+ Chất dẻo: có tính dẻo
+ Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai
+ Cao su: có tính đàn hồi
+ Keo dán: có khả năng kết dính
b)

Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit:

Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo.
Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close