Bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 14. Vật liệu polime
Gửi bài