Bài 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao

Hiệu suất thực

Quảng cáo

Đề bài

Hiệu suất thực của một máy hơi nước bằng nửa hiệu suất cực đại. Nhiệt độ của hơi khi ra khỏi lò hơi (nguồn nóng) là \({227^0}C\) và nhiệt độ của buồng ngưng (nguồn lạnh) là \({77^0}C\) . Tính công của máy hơi nước này nếu mỗi giờ nó tiêu thụ 700 kg than có năng suất tỏa nhiệt là \({31.10^6}\) J/kg.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Nhiệt lượng cấp cho động cơ trong một giây:

\({Q_1} = {{mg} \over {3600}} = {{{{700.31.10}^6}} \over {3600}} \approx 6,{03.10^6}\) (J)

Hiệu suất động cơ:

\(H = {1 \over 2}{H_{{\rm{max}}}} = {1 \over 2}.{{{T_1} - {T_2}} \over {{T_1}}} = {1 \over 2}.{{(227+273) - (77+273)} \over {227 + 273}} \)

      \(= 0,15\)

Công suất ra của động cơ:

\(P = H{Q_1} = 6,{03.10^6}.0,15 \approx 904\) (kW)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close