Bài 5 trang 122 SGK Hoá học 9

Giải bài 5 trang 122 SGK Hoá học 9. Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí

Quảng cáo

Đề bài

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính được số mol hỗn hợp khí và số mol brom phản ứng.

- Gọi số mol của từng khí là x, y.

- Viết các PTHH đã xảy ra.

- Dựa vào dữ kiện đề bài lập hệ phương trình:

+ Số mol hỗn hợp

+ Số mol brom đã tham gia phản ứng

Giải hệ tìm ra x, y. Tính thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí.

Lời giải chi tiết

a) PTHH:  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

                C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

b) Tính %V: n(hỗn hợp) = 0,56 : 22,4 = 0,025 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của etilen và axetilen; nBr2p/ư = 5,6 : 160 = 0,035 mol.

Ta có hệ phương trình: \( \left\{\begin{matrix} x+y=0,025\\ x+2y=0,035 \end{matrix}\right.\)

Giải hệ ta được x = 0,015  y = 0,01 

%\( V_{C_{2}H_{4}}\) = \( \dfrac{0,015}{0,025}\) x 100% = 60%; \( V_{C_{2}H_{2}}\) = 100% - 60% = 40%

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 38. Axetilen
list
close
Gửi bài Gửi bài