Bài 5 trang 108 SGK Hoá học 9

Giải bài 5 trang 108 SGK Hoá học 9. Hãy sắp xếp các chất

Quảng cáo

Đề bài

Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03CH3NO2 NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hợp chất hữu cơ

Hợp chất vô cơ

Hiđrocacbon

Dẫn xuất của hiđrocacbon

CaCO3

NaHCO3

C6H6

C4H10

C2H6O

CH3NO2

C2H3O2Na

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài