Bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8

Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

Quảng cáo

Đề bài

Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH : 2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2KCl  +  3O2

a) Đổi số mol của oxi: \({n_{{O_2}}} = \dfrac{{48}}{{32}} = ?\,\,(mol)\) 

b) Đổi số mol của oxi: \({n_{{O_2}}} = \,\,\dfrac{{44,8}}{{22,4}} = ?\,\,(\,mol)\)

Trong mỗi trường hợp tính số mol KClOtheo số mol của oxi

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phương trình phản ứng hóa học :

2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2KCl  +  3O2

2 mol                    \(\to\) 3 mol

\(\dfrac{2}{3}\) mol                  \(\leftarrow\) 1 mol

\( \Rightarrow {n_{KCl{O_3}}} = \dfrac{2}{3}{n_{{O_2}}}\)

a. Số mol oxi tạo thành : \(n_{O_{2}}=\dfrac{48}{32}=1,5\) (mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

\(n_{KClO_{3}}=\dfrac{2}{3}n_{O_{2}}=\dfrac{2}{3}.1,5= 1\)  (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

\(m_{KClO_{3}}=\) n.M = 1.(39 + 35,5 + 48) = 122,5 (g).

b) Số mol khí oxi tạo thành : \(n_{O_{2}}=\dfrac{44,8}{22,4}\) = 2(mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

\(n_{KClO_{3}}=\dfrac{2}{3}n_{O_{2}}=\dfrac{2}{3}.2\)  ≈ 1,333 (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

\(m_{KClO_{3}}=\) n.M = 1,333.(39 + 35,5 + 48) = 163,3 (g)

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8

  Giải bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8. Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

 • Bài 6 trang 94 SGK Hóa học 8

  Giải bài 6 trang 94 SGK Hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

 • Bài 3 trang 94 SGK Hóa học 8

  Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

 • Bài 2 trang 94 SGK Hóa học 8

  Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

 • Bài 1 trang 94 SGK Hóa học 8

  Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close