Quảng cáo
  • pic

    Báo cáo thực hành 4

    Trình bày kết quả của thí nghiệm điều chế khí oxi, thu khí oxi và đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi...

Gửi bài Gửi bài