Bài 1 trang 94 SGK Hóa học 8

Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

Quảng cáo

Đề bài

Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

a) Fe3O4  ;     b) KClO3   ;   c) KMnO4   ;    d) CaCO3   ;    e) Không khí     ;   g) H2O.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các chất điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là các chất giàu oxi và có tính oxi hóa

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

(b) KClO3  và  (c) KMnO4.

PTHH:

\(\begin{gathered}
2KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2} \hfill \\
2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}{K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 94 SGK Hóa học 8

  Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

 • Bài 3 trang 94 SGK Hóa học 8

  Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

 • Bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8

  Giải bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8. Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

 • Bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8

  Giải bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8. Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

 • Bài 6 trang 94 SGK Hóa học 8

  Giải bài 6 trang 94 SGK Hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close