Bài 3 trang 94 SGK Hóa học 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Quảng cáo

Đề bài

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ bảng so sánh về chất tham gia phản ứng, sản phẩm tạo thành, lấy ví dụ minh họa

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

        Phản ứng hóa hợp

       Phản ứng phân hủy

Chất tham gia

      Hai hay nhiều chất

         Một chất

Chất tạo thành

      Một chất

         Hai hay nhiều chất.

Ví dụ

S  + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2

2Ca + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2CaO

CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)CaO + CO2

2HgO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2Hg + O2

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8

  Giải bài 4 trang 94 SGK Hóa học 8. Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

 • Bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8

  Giải bài 5 trang 94 SGK Hóa học 8. Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

 • Bài 6 trang 94 SGK Hóa học 8

  Giải bài 6 trang 94 SGK Hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

 • Bài 2 trang 94 SGK Hóa học 8

  Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

 • Bài 1 trang 94 SGK Hóa học 8

  Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close