Bài 3 trang 94 SGK Hóa học 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Quảng cáo

Đề bài

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ bảng so sánh về chất tham gia phản ứng, sản phẩm tạo thành, lấy ví dụ minh họa

Lời giải chi tiết

 

        Phản ứng hóa hợp

       Phản ứng phân hủy

Chất tham gia

      Hai hay nhiều chất

         Một chất

Chất tạo thành

      Một chất

         Hai hay nhiều chất.

Ví dụ

S  + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2

2Ca + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2CaO

CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)CaO + CO2

2HgO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2Hg + O2

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close