Bài 4 trang 48 SGK Hoá học 9

Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm), biết khối lượng riêng (g/cm3) tương ứng là : DAl = 2,7 ; DK = 0,86 ; DCu = 8,94.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích mol là thể tích chiếm bởi M gam kim loại đó. Áp dụng công thức:

V = \( \dfrac{m}{D}\), với m = M gam.

Lời giải chi tiết

Ta có: DAl = 2,7 g/cm3 nghĩa là cứ 2,7 gam nhôm thì chiếm thể tích 1 cm3

Vậy 1 mol nhôm (27 gam nhôm) có thể tích x cm3

\( \to {V_{Al}} = \frac{{27.1}}{{2,7}} = 10\,\,c{m^3}\)

Ta có: DK = 0,86 g/cm3 nghĩa là cứ 0,86 gam Kali thì chiếm thể tích 1 cm3

Vậy 1 mol kali (39 gam kali) có thể tích y cm3

\( \to {V_K} = \frac{{39.1}}{{0,86}} = 45,35\,\,c{m^3}\)

Ta có: DCu = 8,94 g/cm3 nghĩa là cứ 8,94 gam đồng thì chiếm thể tích 1 cm3

Vậy 1 mol đồng (64 gam đồng) có thể tích z cm3

\( \to {V_{Cu}} = \frac{{64.1}}{{8,96}} = 7,16\,\,c{m^3}\)

(Lưu ý: có thể áp dụng nhanh công thức \(V = \frac{m}{D}\)\( \to\) 1 mol nhôm có m = 27 gam \( \to\) V1 mol nhôm =\(\frac{m}{D} = \frac{{27}}{{2,7}} = 10\,\,c{m^3}\)

Tính tương tự với K và Cu)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close