Bài 4 trang 30 SGK Hóa học 9

Một dung dịch bão hòa khí...

Quảng cáo

Đề bài

Một dung dịch bão hòa khí CO2 trong nước có pH = 4. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

pH là giá trị để đo một dung dịch có môi trường axit, bazo hay trung tính

pH = 7 môi trường trung tính

pH > 7 môi trường bazơ

pH < 7 môi trường axit

Lời giải chi tiết

Dung dịch bão hòa CO2 có pH = 4, nghĩa là dung dịch có tính axit yếu. Vì khí CO2 tác dụng với nước tạo thành axit cacbonic, là một axit rất yếu:

CO2 + H2O \(\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}\) H2CO3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close