Bài 4 trang 266 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một phong vũ biểu

Quảng cáo

Một phong vũ biểu thủy ngân có đường kính trong là 2mm và mực nước thủy ngân trong ống dâng cao 760 mm. Hỏi áp suất thực của khí quyển là bao nhiêu nếu tính đến hiện tượng thủy ngân không dính ướt ống thủy tinh ?

Giải

\(d = 2(mm) = {2.10^{ - 3}}m;\sigma = 0,470(N/m);\)

\(\rho = 13600(kg/{m^3})\)

Độ hạ của cột Hg do hiện tượng mao dẫn gây ra :

\(h' = {{4\sigma } \over {pgd}} = {{4.0,47} \over {13600.9,{{8.2.10}^{ - 3}}}} = {7.10^{ - 3}}m = 7(mm)\)

Áp suất thực của khí quyển:

 h= 760 + h’ = 760 + 7 = 767

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài