Bài 2 trang 266 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Tìm hệ số

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Tìm hệ số căng bề mặt của nước nếu ống mao dẫn có đường kính là 1,0 mm và mực nước trong ống dâng cao 32,6 mm

Giải

d= 1,0 (mm) = \({10^{ - 3}}\) m; h=32,6 mm = 32,6.\({10^{ - 3}}\) (m) ;\(\rho = {10^3}\)(kg/\({m^3}\))

\(\sigma  = {{h\rho gd} \over 4} = {{32,{{6.10}^{ - 3}}{{.10}^3}.9,{{8.10}^{ - 3}}} \over 4} = 0,08(N/m)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải