Bài 4 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một mol khí ở áp suất

Quảng cáo

Đề bài

Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ \({30^0}C\) thì chiếm một thể tích là bao nhiêu ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Trạng thái tiêu chuẩn của 1 mol khí :\({V_0} = 22,4(l);{T_0} = 273(K);{p_0} = 1(atm)\)

Trạng thái khác V :\(T=30+273=303K;p=2\)(atm)

Phương trình trạng thái :

\({{{p_0}.{V_0}} \over {{T_0}}} = {{pV} \over T} \Rightarrow V = {{{p_0}.{V_0}.T} \over {p.{T_0}}} = {{1.22,4.303} \over {2.273}} = 12,4(l)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close