Bài 1 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đối với một lượng khí

Quảng cáo

Đối với một lượng khí xác định , quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp ?

A.Nhiệt độ không đổi , thể tích tăng .

B.Nhiệt dộ không đổi , thể tích giảm.

C.Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ .

D.Nhiệt độ giảm , thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ .

Giải

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài