Bài 4 trang 21 SGK Hóa học 9

Cần phải điều chế một lượng muối đồng

Quảng cáo

Đề bài

Cần phải điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ? 

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Giải thích các câu trả lời.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra

Phương trình nào điều chế được nhiều CuSO4 nhất và tốn ít lượng H2SO4 hơn thì chọn phương pháp đó.

Lời giải chi tiết

PTHH:

H2SO4 + CuO  → CuSO4 + H2O                              (1)

2H2SO4 đặc + Cu  → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O           (2)

Ta thấy:

PTHH (1): để sản xuất ra 1 mol CuSO4 phản ứng (1) cần 1 mol H2SO4,

PTHH (2) : để sản xuất ra 1 mol CuSO4 phản ứng (2) cần 2 mol H2SO4.

Do đó phản ứng (1) tiết kiệm H2SO4 hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close