Bài 4 trang 148 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng.

Quảng cáo

Giải lại bài tập 1 ở bài 16 bằng cách áp dụng định luật bảo toàn động lượng.

Giải

Đường ngang, nhẵn nên hệ hai xe lăn là hệ kín. Trước khi đốt dây hệ đứng yên nên tổng động lượng bằng 0.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ, ta có:

\({m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}}  = \overrightarrow 0  \Rightarrow {m_2} =  - {m_1}.{{\overrightarrow {{v_1}} } \over {\overrightarrow {{v_2}} }}(1)\)

Chọn chiều dương là chiều \(\overrightarrow {{v_1}} \) thì (1)

\( \Rightarrow {m_2} =  - {m_1}{{{v_1}} \over { - {v_2}}} = {m_1}{{{v_1}} \over {{v_2}}} = 400.{{1,5} \over 1} = 600(g)\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải