Bài 4 trang 119 SGK Hoá học 9

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

Quảng cáo

Đề bài

Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a) Bao nhiêu lít oxi ?

b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích oxi ?

Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số mol khí etilen.

- Viết PTHH khi đốt cháy etilen.

- Đặt số mol vào phương trình hóa học suy ra số mol của oxi.

- Dựa vào thành phần phần trăm về thể tích của oxi trong không khí ta tính được thể tích của không khí cần dùng.

Lời giải chi tiết

Số mol C2H4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

Phương trình phản ứng đốt cháy etilen:

               C2H4 + 3O2  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2CO2 + 2H2O

Pư:          0,2      0,6        0,4          (mol)

a) \( V_{O_{2}}\) =0,6 x 22,4 = 13,44 lít

b) \( \dfrac{V_{O_{2}}}{V_{kk}}=\dfrac{20}{100}=\dfrac{1}{5}\) => Vkk = 5\( V_{O_{2}}\) = 5 x 13,44 = 67,2 lít

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài