Bài 4 trang 116 SGK Hoá học 9

Có một hỗn hợp khí

Quảng cáo

Đề bài

Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hoá học để :

a) Thu được khí CH4.

b) Thu được khí CO2.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Thu khí  CH4: Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 loãng dư, có phản ứng xảy ra:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2

Khí thoát ra là CH4

b) Thu khí  CO2 : Sau khi thu lấy metan, lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung (hoặc cho tác dụng với dung dịch HCl), thu được CO2.

                    CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CaO + CO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close