Bài 3 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao

Ở một động cơ nhiệt

Quảng cáo

Đề bài

Ở một động cơ nhiệt, nhiệt độ của nguồn nóng là \({520^o}C\), của nguồn lạnh là \({20^o}C\) . Hỏi công cực đạị mà động cơ thực hiện được nếu nó nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng \({10^7}\)J? công cực đại là công mà động cơ nhiệt sinh ra nếu hiệu suất của nó là cực đại.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \left. \matrix{
{H_{{\rm{max}}}} = {{{T_2} - {T_1}} \over {{T_1}}} \hfill \cr 
{H_{{\rm{max}}}} = {{{{\left| A \right|}_{{\rm{max}}}}} \over {{Q_1}}} \hfill \cr} \right\} \cr 
& \Rightarrow {\left| A \right|_{{\rm{max}}}} = {{{T_2} - {T_1}} \over {{T_1}}}.{Q_1}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; = {{(520+273) - (20+273)} \over {520 + 237}}{.10^7} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; = 0,{63.10^7} (J)\cr} \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close