Bài 3 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Khí chứa trong một bình

Quảng cáo

Đề bài

Khí chứa trong một bình dung tích 3l , áp suất 200kPa và nhiệt độ \({16^0}C\) có khối lượng 11g . Tính khối lượng mol của khí ấy.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& V = 3l = {3.10^{ - 3}}({m^3});\cr&p = 200(kPa) = {200.10^3}(Pa); \cr 
& T = 16 + 273 = 289(K) \cr 
& \mu = {{mRT} \over {pV}} = {{11.8,31.289} \over {{{200.10}^3}{{.3.10}^{ - 3}}}} \approx 44;\left[ {{\mu _{C{O_2}}} = 44g} \right] \cr} \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close