Bài 1 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Hãy chọn câu đúng .

Quảng cáo

Hãy chọn câu đúng .

Hằng số của các khí R có giá trị bằng

A.tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở \({0^0}C.\)

B.tích của áp suất và thể tích chia cho số mol khí ở \({0^0}C.\)

C.tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở nhiệt độ bất kì chia cho nhiệt độ đó.

D.tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở nhiệt dộ bất kì.

Giải 

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài