Bài 3 trang 233 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một bình bằng

Quảng cáo

Đề bài

Một bình bằng thép dung tích 50 l chứa khí hidro ở áp suất 5 Mpa và nhiệt độ \({37^0}C\). Dùng bình này bơm được bao nhiêu quả bóng bay , dung tích mỗi quả 10l , áp suất mỗi quả \(1,{05.10^5}Pa?\)Nhiệt độ khí trong bóng bay là \({12^0}C\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Trạng thái 1: \({V_1} = 50l;{T_2} = 37 + 273 = 310(K);\)

                     \({p_1} = 5MPa = {50.10^5}Pa\)

Trạng thái 2:

\({V_2} = 10n + 50;{T_2} = 12 + 273 = 285(k);\)

\({p_2} = 1,{05.10^5}(Pa)\)

Phương trình trạng thái :

\({{{p_{1.}}{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}.{V_2}} \over {{T_2}}} \Leftrightarrow {{{{50.10}^5}.50} \over {310}} = {{1,{{05.10}^5}(10n + 50)} \over {285}}\)

Số bóng bơm được : \(n=214\) (quả)

(Lưu ý là cuối cùng vẫn còn lại 50l khí ở \(1,{05.10^5}Pa;{12^0}C\) trong bình)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close