Bài 3 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

0,1 mol khí ở áp suất

Quảng cáo

Đề bài

(Nối tiếp bài tập vận dụng ở bài 45)

0,1 mol khí ở áp suất \({p_1} = 2atm\), nhiệt độ \({t_1} = {0^0}C\) có thể tích \({V_1} = 1,12l\) (biểu diễn bởi điểm B trên hình 45.2) . Làm cho khí nóng lên đến nhiệt độ \({t_2} = {102^0}C\) và giữ nguyên thể tích khối khí .

a)Tính áp suất \({p_2} \) của khí .

b) Vẽ tiếp trên đồ thị p-V (Hình 45.2) đường biểu diễn quá trình làm nóng đẳng tích(thể tích không đổi ) nói trên .

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{& {{{p_2}} \over {{T_2}}} = {{{p_1}} \over {{T_1}}} \cr & \Rightarrow {p_2} = {{{T_2}} \over {{T_1}}}.{p_1} = {{273 + 102} \over {273}} = 2,75atm \cr} \)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close